Articles published by Li Wanjun
Li Shufang, Zhang Chunxiao, Li Wanjun, Wang Huan, Yang Deguang, Li Xiaohui
Molecular Plant Breeding, 2018, Vol. 9, No. 11
Zhang Chunxiao, Li Shufang, Jin Fengxue, Liu Wenping, Li Wanjun, Li Xiaohui
Molecular Plant Breeding, 2018, Vol. 9, No. 8